top of page

Hans Canters Loopbaancoach

Met plezier aan het werk!

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Black

Beschikbaar als ervaren Loopbaancoach, re-integratiespecialist en voor het vormgeven van duurzame inzetbaarheid. Ik coach mensen op weg naar (ander) werk en om het beste uit zichzelf en hun loopbaan te halen.

Werkgevers en werknemers die willen anticiperen op de steeds weer veranderende kansen & uitdagingen op de arbeidsmarkt help ik met het opstellen van een Plan B voor duurzame inzetbaarheid.

Mijn aanpak doet zowel recht aan de noodzaak tot schadelastbeperking voor de opdrachtgever als de ontwikkeling in een duurzame loopbaan voor de deelnemer/werkzoekende.

Cliëntgestuurd en resultaatgericht ben ik beschikbaar voor;

Loopbaancoaching voor het hervinden van plezier in je werk, in alle fases van je carrière;

Re-integratie voor het vinden van een nieuwe baan voor vrijwel alle doelgroepen;

Tweede spoor-trajecten i.h.k.v. de Wet Verbetering               Poortwachter;

Outplacement

Sociale activering van uitkeringsgerechtigden als opstap naar werk;

Advies, training en coaching voor organisaties en uitvoerenden die zich bezig houden met re-integratie en activering.

Beleidsmatige advies over- en praktische uitvoering van de bevordering duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.;

LOOPBAANHUIS

NIEUWS & BLOG

KWALITEIT & PRIVACY

 CONTACT

Over Hans

bottom of page